Nyāsa

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

By Swami Harshananda

Sometimes transliterated as: Nyasa, NyAsa, Nyaasa


Nyāsa literally means ‘to deposit’.


References

  • The Concise Encyclopedia of Hinduism, Swami Harshananda, Ram Krishna Math, Bangalore